MÅLTIDER OG KOST

Narayan som er kok laver fantastisk mad til os alle ugens dage. Der vil være morgenmad (Kl.  7 – 8 ), frugt og rugbrød(formiddag) en varm ret til frokost og eftermiddagsmad. Vi prioriterer stadig at basisvarerne (mel, mælk, brød, gryn.) overvejende er økologiske og vi opfylder Københavns kommune mål om, at alle daginstitutioner skal være 90%  økologiske, vores økologiprocent er 93%. Madplanen er opbygget sådan at det er varieret kost. 1 dage med suppe, èn grøntsagsret dag, én kødret og èn dag fisk. Morgenmaden fortrinsvis af havregryn, rugbrød, frugt og mælk. Om formiddagen får vi frugt og rugbrød. Om eftermiddagen får vi forskellige former for brød, grød, yoghurt eller koldskål. Vi drikker vand til frugten og den varme mad og mælk om eftermiddagen. Køkkenet er meget modtagelig for ris og ros og evt. opskrifter til inspiration. I er meget velkomne til at forære os frugt fra jeres have, hvis I har mere end I selv kan bruge. Madplan for indeværende uge hænger på tavlen i indgangen. Vi har også en Instagramside som hedder "haletudsemad" hvor I både kan se billeder af dagens menu og beskrivelse af hvad der præcis er i maden.

VUGGESTUEN og slik

Vi har valgt at begrænse slik så meget som muligt i vuggestue, fordi vi mener, at de enkelte forældre selv skal kunne bestemme, hvornår deres børn skal have tilbudt slik og i hvilke mængder.

  • børnene ikke må have slik med i lommer eller garderobe.
  • I ikke må give jeres børn slik (herunder også tyggegummi) mens I er i vuggestuen.
  • børnene ikke må have slik med til at dele ud, når de har fødselsdag (dog må de gerne have is med).
  • At evt. fødsesldagskager ikke må være pyntet med slik.

Hvis I mangler ideer til alternativer til slik i forbindelse med fødselsdage, er I velkomne til at spørge os. 

Der vil være sukker ved helt særlige lejligheder, som vuggestuen selv fastlægger. F.eks. pebernødder til jul, fastelavnsbolle, lille påskeæg til vores påskejagt.

Datapolitik: 

 

Politik for behandling og beskyttelse af personoplysninger

 

 

 

Databeskyttelsespolitikken gælder Vuggestuen Haletudsen Kabbelejevej 8 2700 Brønshøj.

 

Politikken skal hjælpe til at sikre og dokumentere, at institutionen beskytter sine personoplysninger i overensstemmelse med reglerne for behandling af personoplysninger. Politikken bidrager desuden til, at institutionen oplyser om behandlingen og brugen af de registrerede personoplysninger.

 

Politikken gennemgås hvert år.

 

 

 

Fortegnelse over behandlingen af personoplysninger

 

Institutionen behandler personoplysninger om:

 

§  Medarbejdere

 

§  Børn

 

§  Forældre

 

§  Bestyrelse

 

§  Leverandører

 

Institutionen har udarbejdet en fortegnelse over behandlingen af personoplysninger. Fortegnelsen giver overblik over de behandlinger, som institutionen er ansvarlig for.

 

Personoplysningerne er en forudsætning for, at Institutionen kan indgå ansættelses-, kunde- og leverandørkontrakter.

 

 

 

Behandlingens formål og lovlighed

 

Personoplysningerne behandles og arkiveres i forbindelse med:

 

§  Personaleadministration, herunder rekruttering, ansættelse, fratrædelse og udbetaling af løn

 

§  Stamdata for børn, herunder indmeldelse og løbende samarbejde

 

§  Stamdata for forældre

 

§  Stamdata for leverandører samt rekvisitioner og køb

 

§  Kontrakter

 

§  Markedsføring af institutionen

 

 

 

Behandlingen er lovlig i medfør af hjemmel som angivet i vedhæftede fortegnelse.

 

Institutionen benytter ikke personoplysningerne til andre formål end de listede. Institutionen indsamler ikke flere personoplysninger end nødvendigt i forhold til opfyldelse af formålet.

 

 

 

Opbevaring og sletning

 

Institutionen har indført følgende overordnede retningslinjer for opbevaring og sletning af personoplysninger:

 

§  Personoplysninger opbevares i fysiske mapper.

 

§  Personoplysninger opbevares i it-systemer og på serverdrev.

 

§  Personoplysninger opbevares ikke længere, end hvad der er nødvendigt for formålet med behandlingen.

 

§  Personoplysninger for medarbejdere slettes fem år efter endt ansættelse, og personoplysninger om ansøgere slettes efter seks måneder.

 

§  Personoplysninger for børn og forældre slettes 3 år efter barnet er udtrådt.

 

 

 

 

 

Datasikkerhed

 

Institutionen har ud fra vedhæftede risikovurdering gennemført følgende sikkerhedsforanstaltninger for beskyttelse af personoplysninger:

 

§  Kun medarbejdere, der har et arbejdsbetinget behov for adgang til de registrerede personoplysninger, har adgang hertil enten fysisk eller gennem it-systemer med rettighedsstyring.

 

§  Alle computere har adgangskode, og medarbejderne må ikke overlade deres adgangskoder til andre.

 

§  Computere skal have installeret firewall og antivirusprogram, der løbende opdateres.

 

§  Personoplysninger slettes på forsvarlig vis ved udfasning og reparation af it-udstyr.

 

§  USB-nøgler, eksterne harddiske mv. med personoplysninger skal opbevares i aflåst skuffe eller skab.

 

§  Fysiske mapper er placeret på aflåst kontor eller i aflåste skabe.

 

§  Personoplysninger i fysiske mapper slettes ved makulering.

 

§  Alle medarbejdere skal modtage instruktion i, hvad de må gøre med personoplysninger samt, hvordan personoplysninger skal beskyttes.

 

 

 

Videregivelse

 

Personoplysninger om medarbejdere kan blive videregivet til offentlige myndigheder fx SKAT og pensionsselskaber samt Spia.

 

Personoplysninger på børn bliver dertil videregivet til Spia og tilknyttet kommune i forbindelse med ansøgning om tilskud til institutionen samt eventuelt støtte til et pågældende barn.

 

 

 

Databehandlere

 

Institutionen benytter udelukkende databehandlere, såfremt databehandlerne stiller de fornødne garantier for, at de vil gennemføre de passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger til opfyldelse af persondatarettens krav. Alle databehandlere underskriver en databehandleraftale forinden behandlingen iværksættes.

 

 

 

Rettigheder                                                          

 

Institutionen varetager den registreredes rettigheder, herunder retten til indsigt, tilbagetrækning af samtykke, berigtigelse og sletning og orienterer de registrerede om institutionens behandlinger af personoplysninger. Registrerede har ligeledes ret til at klage til Datatilsynet.

 

 

 

Brud på persondatasikkerheden

 

I tilfælde af brud på persondatasikkerheden, anmelder institutionen hurtigst muligt og inden 72 timer bruddet til Datatilsynet. Leder Jette Saltoft Pedersen er ansvarlig for, at dette sker. I anmeldelsen beskrives bruddet, hvilke grupper af personer, det vedrører og, hvilke konsekvenser bruddet kan få for disse personer samt, hvordan Institutionen har eller vil afhjælpe bruddet. I tilfælde, hvor bruddet indebærer en høj risiko for de personer, om hvem Institutionen behandler personoplysninger, vil Institutionen endvidere underrette disse. Institutionens dokumenterer alle brud på persondatasikkerheden på ledelsesdrevet.

 

Del siden