Styrkede læreplaner.

 OVERORDNEDE LÆRINGSMÅL

Vores vigtigste opgave som vuggestue er at udvikle barnets sociale kompetencer: At kunne etablere relationer til andre, at kunne føle og udtrykke empati og respekt for andre, at være en del af et fællesskab og at øve sig i at kunne løse konflikter med andre børn. En anden vigtig opgave er at udvikle barnets personlige kompetencer: At føle selvværd, at kunne fastholde egne grænser, men også at turde udvide dem, at bruge og udvikle sin fantasi, at barnets følelser bliver anerkendt og dets meninger og ideer har værdi.

 BØRNEPERSPEKTIVET

Barnets følelser kan både være en drivkraft for barnets udvikling og være en blokering, som gør at barnet ikke har lyst til nye udfordringer. Vi kan anvende forskellige metoder for at rette opmærksomheden på børnenes perspektiv. F.eks. forskellige former for iagttagelser og børnenes fortælling om hverdagens hændelser. Det vigtigste redskab for os er derfor nærværet med børnene. Metoderne kan være en hjælp til at indfange børnenes tanker og ønsker og give en forståelse af hvad børnene oplever, som interessant og spændende. Metoder, der inddrager børneperspektivet viser ikke nødvendigvis sandheden om børnenes vinkel, for det er os, der tolker det vi ser og hører.

Vi kan jo ikke interviewe børnene, men personalet er rigtig gode til at forstå og læse børnene. Det er vigtigt for os at være i børnehøjde, det vil sige, at vi er rigtig meget på gulvet, oftest i mindre grupper.

Vi har efter at vi er begyndt at arbejde med de styrkede læreplaner, set på vores indretning og arbejder bevist med at se indretningen ud fra et børneperspektiv. Hver stue har 2-3 tydelige legezoner som inspirerer til leg og udvikling. Vi har sat billeder op i de enkelte læringsmiljøer, så funktionen er tydelig for børnene. Derfor har vi også billeder på kasserne med legetøj og billeder og navne på børnenes pladser. Vi har sat billeder og legetøj endnu mere ned i børnehøjde, men da børnene er nogle pilfingre, skal der være en balance. Vi vil helst ikke have for mange ting vi skal gå og sige nej til.

Personalet arbejder bevist med at se børneperspektivet og hvordan billeder skaber sammenhæng og forståelse for børnene. Vi er samtidig beviste om at sætte ord på det vi gør og ser, samtidig med at vi er beviste om at give børnene taletid. F.eks. arbejder vi meget bevist med de fem turtagninger og bruger sprogtrappen som et pædagogisk redskab i hverdagen. 

 

Del siden