FORÆLDREBESTYRELSESARBEJDE 

Forældrebestyrelsen sikrer forældrene indflydelse på dagliglivet i institutionen - og sikrer indblik i personalets og institutionens arbejdsvilkår. Bestyrelsen forholder sig til institutionens overordnede rammer og ressourcefordeling og har indflydelse på den pædagogiske linie – men diskuterer ikke enkeltsager og detailplanlægning, udelukkende principper. Efter vi er blevet selvejende har forældrebestyrelsen arbejdsgiver ansvar og har sammen med Jette det overordnede økonomiske ansvar. Vi har dog ikke ændret procedurerne, da vi altid har haft et meget tæt samarbejde med bestyrelsen. Dog kan hverken kommunen eller vi lave de store ændringer uden at det er i samarbejde og bliver godkendt af forældrebestyrelsen. Forældrene har mulighed for at komme med idéer, og der er rum for andre initiativer - for eksempel deltagelse i Børne- og Ungeforvaltningens dialog-møder i forældreforum. Bestyrelsen vælges for et år ad gangen. Den består af fem forældrerepræsentanter samt suppleanter, 1 personalerepræsentanter samt suppleant og lederen som er "født" sekretær. Lederen og suppleanterne har ikke stemmeret (suppleanterne har selvfølgelig stemmeret, hvis de er indsuppleret). Der holdes minimum fire møder om året. De konkrete opgaver for bestyrelsen er for eksempel: at udforme årsplanen, diskutere og reflektere  over personalets udmeldinger og forespørgsler, godkende lukkedage, regnskab og budget, praktisk planlægning af fester, mærkedage, temamøder og arbejdsweekenden. Hos os har vi vedtaget, at vi som fast punkt på dagsordenen vil have et fokuspunkt, som for eksempel kan vedrøre integration af fremmedsprogede børn, læreplaner i daginstitutioner eller børns konfliktløsning.  

Del siden