DE 6 UDVIKLINGSTEMAER

På en af vores pædagogiske dage lavede vi vores egen definition af de 6 udviklingstemaer og forslag til hvordan vi vil arbejde med dem.

PERSONLIGE KOMPETENCER: 

 • Opfatter sig selv som et selvstændigt individ.
 • Opleve egen værdi/ selvværd.
 • Selvhjulpethed.
 • Føle tryghed/ føle sig elsket.
 • Respekt for andre.
 • Selvstændighed.
 • Nysgerrighed.
 • Fantasi.
 • Viljestyrke/udholdenhed og mod.

METODER:                  

 • Genkendelig hverdag.
 • Inddragelse i de daglige aktiviteter.
 • Anerkendelse af barnet.
 • Støtte barnets udvikling.
 • Nærværende voksne, der giver sig tid til iagttagelse og refleksion.
 • Give børnene udfordringer og indflydelse.
 • Se det unikke i hvert barn.

AKTIVITETER: 

 • Selv tage tøj af og på,
 • Afskedsfest for de store når de skal i børnehave. 
 • Synge og læse med børnene.
 • Afvekslende aktiviteter.
 • Storegruppe.
 • Tæt kontakt.
 • Snakke om ” Da jeg (barnet)var lille……”

 SOCIALE KOMPETENCER: 

 • At indgå i og bidrage til et fællesskab.
 • Føle og udtrykke empati og respekt for andre.
 • Udtrykke følelser.                                      
 • At anerkende sig selv og andre.
 • Deltage aktivt i et fællesskab
 • At håndtere konfliktløsning.
 • At kunne sige til og fra
 • Danne venskaber. 

METODER OG AKTIVITETER: 

 • Sangleg/morgensamling – vente på at det bliver ens tur.
 • Rolleleg.- selv bestemme en aktivitet.
 • Respektere hinandens følelser f.eks. have lov til at være ked af det/ få lov til at vågne i fred og ro.
 • Aktiviteter, hvor den enkelte bliver fremhævet positivt.
 • Pædagog ikke blander sig i konfliktløsning – prøve selv at løse konflikten eller få støtte til det.  
 • Afskedsfest, hvor det enkelte barn er i fokus og får lov til det.                             
 • Få børnene til at hjælpe hinanden – f.eks. tøj af og på.
 • Give plads til at se det enkelte barns behov og handle efter det.
 • Åbne døre, som giver mulighed for at danne venskaber på kryds og tværs.
 • Traditioner – at være en del af fællesskabet.
 • Give plads til spontanitet.
 • De voksne er nærværende og omsorgsfulde. 

SPROGLIGE KOMPETENCER: 

 • Pludresprog.
 • Talesprog.
 • Indre sprog (forståelse).
 • Kropssprog.
 • Mimik. 

METODER:       

 • Tale et forståeligt sprog.
 • Lege med sproget.
 • Udfører en lille besked.
 • Skal kunne snakke sammen.
 • Kunne sige til og fra.
 • Kunne udtrykke egne behov.
 • Stille spørgsmål og give svar.
 • Begyndende konfliktløsning. 

AKTIVITETER:

 • Leg.
 • Fantasilege.
 • Samvær.
 • Nærvær.
 • Iagttagelse.
 • Måltider og samling.
 • Sang og sanglege.
 • Oplæsning, rim og remser.
 • ”Storegruppe”   

KROP OG BEVÆGELSE: 

KOMPETENCER:  

 • Kropsbevidsthed
 • Skelne sig selv i forhold til andre.
 • Grovmotoriske færdigheder.
 • Finmotoriske færdigheder.
 • Spise med redskaber.
 • Begynde at gå på toilettet.
 • Selv tage tøj af og på.
 • Mod. 

METODER:        

 • Sanser
 • Kravle, gå hoppe, løbe o.s.v.
 • Spise og drikke.
 • Selvhjulpethed. 

AKTIVITETER:

 • Have focus på og give sig tid til de daglige aktiviteter f.eks.
 • tage tøj af og på.    
 • Sanseoplevelser (F.eks: vandpjaskeri,  finger- og
 • Kropsmaling, sminke, ris- og sanseposer.                                      
 • Lave rytmik.
 • Tilgodese plads til fysisk udfoldelse i rumindretningen.

 NATUR OG NATURFÆNOMENER: 

 • Få en fornemmelse af at planter og dyr er levende.
 • Være interesseret i at udforske/nysgerrig.
 • Forskelligt slags vejr.
 • Forskellige årstider. 

METODER: 

 • Være på legepladsen i al slags vejr – hele året.
 • Gå ture i nærområdet. 

AKTIVITETER:

 • Finde edderkopper, tissemyrer m.m. Vende sten og træstubbe.
 • Se knopper på træerne.                                                                     
 • Blomster, se, dufte, plukke.
 • Finde og smage frugter på legepladsen, æbler, pærer, blommer,
 • jordbær, hindbær, ribs og solbær.                                     
 • Gå på bare tæer i græsset.
 • Grave i kassen til urtehave.
 • Så ærter, gulerødder, sætte kartofler, plante jordbær.
 • Så blomster.
 • Bladene falder af træerne. Samle blade til løvfaldsfest.
 • Samle kastanjer.
 • Lege i vandpytter – blande vand og sand.
 • Lege i sne, mærke det er koldt, kaste med det, kælke……
 • Sne, der smelter når det kommer ind i varmen. 

KULTURELLE UDTRYKSFORMER OG VÆRDIER: 

KOMPETENCER:     

 • Vise omsorg.
 • Blive hørt og forstået.
 • Lytte til andre.
 • Føle sig respekteret og værdsat.
 • Ret til at være forskellig/anderledes.
 • Være en del af gruppen.
 • Opleve rummelighed fra personalet.
 • Rar omgangstone. 

METODER:

 • De voksne som rollemodeller.
 • Hverdagskultur. Samværsformer, måltider, samling…………
 • Opleve andres kultur/ andre måder at leve på.

 AKTIVITETER:  

 • Højtlæsning.
 • Ture.
 • Teater.
 • Besøge andre institutioner/ børnehavebesøg.
 • Musik.
 • Kreative aktiviteter.
 • Fester. Bl.a. afskedsfest.

Del siden