Børnefællesskabet


Vi har i alt hvad vi gør, et særligt fokus på at støtte op om børnefællesskabet, både på de enkelte stuer, men også på tværs af stuerne. Vi oplever at dette har en positiv effekt på børnenes deltagelsesmuligheder i hverdagen, da børn og voksne på den måde lærer hinanden bedre at kende og derfor er mere trygge i relationen til hinanden. 


Legezoner


Hver tirsdag og torsdag har vi åbne stuer, hvor alle børn har mulighed for at færdes på tværs af stuerne og deltage aktivt i de små børnefællesskaber som opstår rundt omkring i huset. I den forbindelse har vi skabt 2-3 legezoner på hver stue, som hver 4 måned udskiftes med nye legezoner. En stue har f.eks. transportmidler og dyr, en anden stue har køkken og dukker og den sidste stue har konstruktionsleg og værksted. I sommerhalvåret "flytter" vi gerne legezonerne udenfor, så vi på den måde kan få glæde af de muligheder vores dejlige legeplads tilbyder. I perioder kan vi vælge at lukke døren til en stue, når vi har legezoner, f.eks. ved indkøring af børn eller i andre lignende situationer. Det er os, der som pædagogisk personale har ansvaret for at sætte aktiviteter i gang i de forskellige legezoner, når vi har åbne stuer. Derudover vil der altid være 2-3 "flyvere" som sørger for at tage sig af de børn der har brug for ekstra omsorg, en ren ble eller guidning i forhold til deltagelsesmuligheder. Når vi har åbne stuer, har vi desuden en "babylounge" for de mindste, som endnu ikke er klar til at deltage i det store fællesskab. 


Temamåneder


I Haletudsen arbejder vi med skiftende temaer hver måned. Temaerne tager udgangspunkt i de 6 læreplanstemaer:


Krop, sanser og bevægelse

Natur, udelig og science

Kultur, æstetik og fællesskab

Alsidig personlig udvikling

Social udvikling

Kommunikation og sprog


Hver måned starter med en temauge, hvor vi arbejder målrettet med forskellige aktiviteter, som knytter sig til månedens tema. Vi arbejder på tværs af stuerne og aktiviteterne varierer mellem at være for alle børn og for bestemte grupper af børn. Ofte deler vi børnene op i mindre grupper for at børnene kan føle sig trygge i aktiviteten og for at støtte op om alle børns mulighed for at tage aktiv del i børnefællesskabet. I forbindelse med temamånederne har vi blandt andet arbejdet med følgende temaer:


Sanser

Følelser

Matematisk opmærksomhed

Krop og bevægelse

Krible Krable

Hvem er jeg?

Science


Resten af temamånederne, skiftes stuerne til at sørge for en aktivitet som er relateret til månedens tema. Derudover inddrager vi altid jer forældre i vores temamåneder, ved at sende sange og fokusord som knytter sig til månedens tema ud på mail, så I også derhjemme kan være med til at støtte op om vores arbejde med de skiftende temaer. 


Evalueringskultur


I Haletudsen har vi fokus på vores evalueringskultur og vi arbejder i den forbindelse med dokumentation i forskellige former, blandt andet har vi tavler rundt omkring i huset, hvor vi skriver om og viser billeder fra de aktiviteter vi har i hverdagen. Derudover benytter i os af  forskellige dokumentationsformer som snaplogs, praksisfortællinger og SMTTE modeller, i vores arbejde med at dokumentere temauger, aktiviteter osv. Vi mener at det er en vigtig del af vores pædagogiske arbejde, løbende at reflektere over egen praksis og vi bruger derfor tid på at evaluere temauger, legezoner osv. ved hvert personalemøde. 


Vi bruger ikke tid på lange rapporter, da vi priotere børnetiden højest. Det er i nærværet miraklerne sker🙂❤


Del siden