HVORDAN UNDERSTØTTES UDSATTE BØRNS LÆRING

Når vi laver en aktivitet f.eks. et rytmik/motorisk forløb, deler vi børnene op i mindre grupper. I planlægningen af forløbet gennemgår vi børnegruppen og udvælger de børn, som har særligt behov for at blive udfordret og/eller støttet på netop dette område. Som metode til at gennemgå det enkelte barns udvikling og behov anvender vi den cirkulære tænkning, hvor vi ”går” hele vejen rundt om barnet og ser på barnet udfra alle de relationer, det indgår i. 

Vi laver tidlig opsporingsskemaer TOPI hver halve år, som er et rigtig godt redskab til at nå endnu bedre og mere nuanceret rundt om de enkelte børn. Hvis der er børn der har brug for en særlig indsats, laver vi en handleplan både i institution og sammen med forældrene.

SPROGSTIMULERING AF TOSPROGEDE BØRN

Vi læser bøger, rim & remser, benytter os sprogposer og synger rigtig mange sange. Vi tilrettelægger et særligt forløb for de børn der har sproglige udfordringer og har et tæt samarbejde med institutiones talepædagog. Områdets sprogvejleder har være ude og give os mange gode ideer til måder at understøtte børnene bla. til indretning og visualsering og gjort os endnu mere beviste om hvor vigtigt det er at sætte ord på det vi ser og gør, samt at give børnene taletid. Vi benytter os af de 5 turtageninger, så det bliver en dialog med børnene. Vi anvender sprogtrappen som metode til at opspore de børn og børnegrupper, som har brug for ekstra støtte, samt til at se på vores eget sprogmiljø og tilpasse ud fra børnenes behov.  

DOKUMENTATION

Vi benytter os blandt andet af sprogtrappen i vores arbejde med at opspore og dokumentere børn i udsatte positioners udvikling, og udformer løbende handleplaner og SMTTE-modeller som vi arbejder ud fra, både internt og i det tværprofessionelle samarbejde. 


                                                           


 

Del siden