HVORDAN UNDERSTØTTES UDSATTE BØRNS LÆRING

Når vi laver en aktivitet f.eks. et rytmik/motorisk forløb, deler vi børnene op i mindre grupper. I planlægningen af forløbet gennemgår vi børnegruppen og udvælger de børn, som har særligt behov for at blive udfordret og/eller støttet på netop dette område. Som metode til at gennemgå det enkelte barns udvikling og behov anvender vi den cirkulære tænkning, hvor vi ”går” hele vejen rundt om barnet og ser på barnet udfra alle de relationer, det indgår i. 

Vi laver tidligt opsporingsskemaer TOPI hver halve år, som er et rigtigt godt redskab til at nå endnu bedre og mere nuanceret rundt om de enkelte børn. Hvis der er børn der har brug for en særlig indsats, laver vi en handleplan både i institution og sammen med forældrene.

SPROGSTIMULERING AF TOSPROGEDE BØRN. 

Vi  læse bøger, rim & remser, sprogposer og sange. Vi tilrettelægger et særligt forløb for de børn der har sproglige udfordringer og har et tæt samarbejde med institutiones talepædagog. Områdes sprogvejleder har være ude og give os mange gode ideer til måder at understøtte børnene bla. til indretning og visualsering og gjort os endnu mere beviste om hvor vigtigt det er at sætte ord på det vi ser og gør, samt at give børnene taletid. De 5 turtageninger, så det bliver en dialog med børnene. 

DOKUMENTATION.

Som dokumentationsmetode har vi besluttet at bruge fortælling og fotos. Vi har lavet nye dagbøger på stuerne, hvor vi skriver, hvad vi har lavet med børnene. Nogle dage mere udførligt end andre. Desuden bruger vi vores digitalkamera. Vi har rigtig mange billeder i gangene, som hurtigt bliver sat op så forældrene kan følge med.

Vi har ansat ungarbejdere til at tage alt det praktisk om eftermiddagen, så vi har tid og overskud til at snakke med forældrene om børnenes trivles og oplevelser hver dag.

Vi bruger ikke tid på lange rapporter, da vi priotere børnetiden højest. Det er i nærværet miraklerne sker 🙂❤


                                                           


 

Del siden