PÆDAGOGISK MÅLSÆTNING

Vi mener, at små børn grundlæggende har brug for omsorg, accept og nærvær, og vi giver os tid til at se det unikke i hvert enkelt barn. Vi tilstræber at have så få regler som muligt. Vi har dem, når de er nødvendige og ophæver dem, når de er overflødige. Vi mener, at børn lærer af deres konflikter og blander os derfor ikke unødigt. Vi mener, at legen har stor betydning for barnets udvikling, og giver derfor tid og rum til børnenes leg. 

PÆDAGOGISKE VÆRDIER 

Vores grundlæggende pædagogiske princip er, at arbejde med anerkendende relationer.

 • Vi ser det unikke i hvert enkelt barn.
 • Børn skal accepteres, som de personer de er.
 • Vi støtter børnene i at holde fast i egne grænser. 
 • Vi vægter omsorg og tryghed meget højt.
 • Vi er principielt imod at vække børn, når de sover til middag. 
 • Børn er kompetente men har brug for voksne, som skaber rammer og tager ansvar i hverdagen.
 • Børn skal have lov at være børn.
 • Alle børnenes følelser bliver accepteret - Det betyder, at der skal være plads til og mulighed for at udtrykke følelser. Der er dog grænser for, hvordan man må udtrykke sine følelser overfor hinanden. Man må ikke slå, bide eller ødelægge hinandens ting. 
 • Børn skal have nærværende anerkendende voksne.
 • De voksne råber ikke til/af børnene, men går hen til dem.
 • Selvhjulpenhed - Det er vigtigt at understøtte børnene i at kunne klare flere og flere ting selv. Derfor sørger vi for at give os tid til at børnene selv forsøger at tage tøj/sko af og på og spise/drikke selv. 
 • Børn skal have mulighed for at udvikle sig gennem leg.
 • Voksne introducerer nye lege og aktiviteter.
 • Børn skal opleve, at deres egne ideer og ønsker har værdi. Derfor følger vi så vidt muligt børnenes spor.
 • Vi er proces-orienterede ikke produkt-orienterede. 
 • Børn må godt kede sig.
 • Børn skal have tid og ro til fordybelse.
 • Der skal være spontanitet og fleksibilitet i arbejdet med børnene. 
 • Børnene (og forældrene) har bedst af at lære alle de voksne i huset at kende, så alle voksne kan tage imod alle børn. 

Ovenstående er hvad vi hver dag ønsker og tilstræber, men nogle dage er vilkårene sådan at vi må prioritere, og vi vil altid prioritere omsorgen for børnene højest.

Del siden