Starten i vuggestuen🙂

Når jeres barn starter i vuggestuen, vil stuepersonalet altid tage sig særligt af jer. Det er vigtigt, at I har mulighed for at være her sammen med barnet de første dage, så I langsomt kan vænne jer til adskillelsen og de nye omgivelser og lære os at kende. Det er meget forskelligt, hvor lang tid et barn er om at vænne sig til at gå i vuggestue. Men sæt 7-14 dage af, da det er en god ide med korte dage i starten.

Vi følger børnenes rytme, så de sover og spiser når de har behov for det.

Det er vigtigt, at vi taler sammen om den skepsis eller bekymring, mange forældre naturligt har, når deres barn skal starte i vuggestue. I kan altid bede om en samtale med os omkring jeres barn, hvis I har brug for at snakke med os ud over den daglige snak. Senere får I mulighed for at deltage i forældremøder, arbejdsdage, sommerfest, blomsterdag og julefest.. 

Ligesom starten i vuggestuen er en vigtig begivenhed, er skiftet til børnehave også en stor omvæltning i jeres barns liv. Hvis det er muligt tager vi med storegruppen på besøg i børnehaven, så jeres barn kan vise den frem for sine kammerater. Dels for at jeres barn kan se sin børnehave og for at vi har mulighed for at snakke med dem om det og forberede den på  starten i børnehaven: hvilken stue de skal gå på, hvad de voksne på stuen hedder, om han skal have madpakke med hver dag o.s.v.

Når jeres barn har sidste dag i vuggestuen holder vi en afskedsfest. ( Se traditioner).

Del siden