FORÆLDREFORVENTNINGER

SOM FORÆLDRE ØNSKER VI FOR VORES BØRN, AT:

 • Haletudsen skal være et trygt sted for vores børn. De skal kunne overskue deres   hverdag, føle sig forstået og være ” medspillere” i deres vuggestueliv.
 • Personalet skal give tryghed og omsorg og behandle børnene med tillid og respekt i tale og i handling.
 • Børnene skal have udfordringer, der passer til deres alderstrin, muligheder og evner.
 • Børnene skal opleve, at deres egne ideer og ønsker har værdi.
 • Børnene skal have mulighed for at fordybe sig i de ting, der interesserer dem. 
 • Haletudsens hverdag og rutiner skal tage udgangspunkt i børnenes leg.
 • Der skal være mulighed for at lege alene, sammen med andre og/eller sammen med voksne.
 • Personalets initiativer og aktivitetsforslag skal være alderssvarende tilbud og muligheder, som børnene kan vælge at deltage i. De børn, der har behov for det, skal have den nødvendige hjælp og støtte til at indgå i lege og aktiviteter. 
 • Børnene skal opleve sig selv som ligeværdige i forhold til deres omgivelser, børnene skal have hjælp til efterhånden selv at kunne løse indbyrdes konflikter. 

VI FORÆLDRE HAR ØNSKER OG IDEER TIL AKTIVITETER FOR VORES BØRN: 

Fysiske/kropslige udfordringer: F.eks.: bevægelse, sang, dans, musik, kravle op og ned,   forhindringsløb, lege i sandkassen, trille eller kaste med bold. 

Udvikling af sprog og fantasi: F.eks.: rim og remser, fortælling, højtlæsning, udklædning, rollelege, koncentration, opmærksomhed, ro, lytte, fortælle, spiseritualer, korte samlinger med børnene.      

Sociale erfaringer og voksenkontakt:  F.eks.: de voksne leger med børnene i gulvhøjde, børnene lærer nye lege, får lov at ” kamme over” af og til, råbe og skrige og løbe rundt uden nogen lider overlast. Hvilket der er mest plads til på legepladsen. 

SOM FORÆLDRE KAN VI OGSÅ BRUGE VUGGESTUEN TIL: 

 • At komme og bruge legepladsen i weekenden.
 • At komme og møde sundhedsplejersken. 

FORVENTNINGER TIL SAMARBEJDET MELLEM FORÆLDRE OG PERSONALE.

 SOM FORÆLDRE FORVENTER VI: 

 • En tæt kontakt til personalet.
 • Information om livet og dagligdagen for vores børn i vuggestuen.
 • At kunne øve indflydelse.
 • At kunne følge med i hvad der sker for vores børn. 

FOR AT DISSE FORVENTNINGER KAN INDFRIES ER DET VIGTIGT: 

 • At starten i vuggestuen sker i en tryg atmosfære.
 • At det primært er de samme voksne, der er tilknyttet barnet i starten.
 • At afleveringen foregår i trygge rammer og i barnets/forældrenes egen rytme.
 • At personalet er specielt opmærksomt i sårbare perioder.
 • At personalet er engageret i deres arbejde.
 • At personalet opsøger os og fortæller lidt om hvordan dagen er gået.
 • At der sker noget for vores børn, der passer til deres udvikling.
 • At der er en vis overensstemmelse mellem vores egne ideer og ønsker for vores barns      opdragelse og pædagogernes
 • At man kan sige sin mening med egne ord og på sin egen måde.
 • At vi, som forældre, kan tale med personalet om positive såvel som negative erfaringer om samarbejdet.

 SOM PERSONALE FORVENTER VI: 

 • At I har ansvaret for jeres barn, når I er i vuggestuen.
 • At I underretter os, hvis der opstår særlige begivenheder hjemme. Såsom.: mor el. far er ude at rejse, at der er ekstra stress på derhjemme, skilsmisse, dødsfald .
 • At forældre og personale er åbne overfor hinandens ideer.
 • At I er eksperter på jeres eget barn og at vi er eksperter i børn.
 • At I er i stand til også at se ud over jeres eget barn.
 • At I respekterer vores arbejde med børnene.
 • At I holder ferie med jeres barn mindst 5 uger om året. Heraf de 3 uger i løbet af      sommeren og mindst 2 af disse uger sammenhængende.
 • At I siger til os, hvis der er noget I undrer jer over eller ikke bryder jer om, at vi gør.
 • At I går direkte til den/ de personer, som I har noget at sige om/til.
 • At I beder om en samtale, hvis I er bekymrede for jeres barn – eller bare har brug for at tale med os udover den daglige snak.
 • At I ikke holder jer tilbage med gode ideer.
 • At I anerkender, at vi er èt hus ved at lære alle de voksne at kende, når I er faldet lidt til.
 • At I deltager aktivt i de forskellige arrangementer og møder.
 • At I giver tydelige signaler eller siger det direkte, når I ønsker, at vi blander os eller tager over, (eller I lige præcis ikke ønsker det).
 • At I interesserer jer for hvad der foregår i vuggestuen.
 • At I sætter mobiltelefon på lydløs, når I afleverer og henter jeres barn. 

Ovenstående er hvad vi hver dag ønsker og tilstræber, men nogle dage er vilkårene sådan at vi må prioritere, og vi vil altid prioritere omsorgen for børnene højest

Oplevelser med sanser og hænder: F.eks.: farver, maling, modeller, trylledej, papir, klippe, klistre og bagning.                                                       

Del siden