BØRNEPERSPEKTIV 

Ifølge lov om dagtilbud skal hvert enkelt dagtilbud udarbejde en skriftlig vurdering af tilbuddets fysiske, psykiske og æstetiske miljø med henblik på at fremme børnenes trivsel, udvikling og læring. Vi skal gennemgå institutionen og forestille os hvordan det, ud fra børnenes perspektiv, opleves at være i vuggestuen Haletudsen. 

Det fysiske miljø – rummene og legepladsen

 • Indretningen skal sikre plads til og skabe muligheder for en tryg ramme for børnenes liv i børnehuset.
 • Det skal være funktionelt, der skal være lys og luft, der skal være rent, der skal være sikkert.
 • Rum / inventar / ting / legeplads skal kunne tåle at blive brugt, og der skal være færrest muligt begrænsninger.
 • Der skal være mulighed for at ændre på de fysiske rammer, så de tilgodeser det enkelte barns og den aktuelle gruppes behov.
 • at gøre forskellige ting, og den skal invitere til det. Der skal være mulighed for, at børnene selv ændrer og ”bygger nyt”.
 • Der skal være mulighed for at skabe små rum / huler og at eksperimentere med lys og mørke.
 • Der skal dufte af god, nylavet mad.
 • Hygiejnen skal være god ved bleskift og toiletbesøg.
 • Børnene skal være iført hensigtsmæssig, bevægelsesvenlig, selvhjulpenvenlig påklædning.
 • Børnene skal være sunde og raske og udhvilede, når de kommer om morgenen.

Det psykiske miljø

 • Det er vigtigt at hvert enkelt barn bliver set, hørt og budt velkommen, når det kommer om morgenen.
 • Hvert enkelt barn skal have gode relationer til mindst en voksen efter eget valg.
 • Børnene skal støttes i at skabe gode relationer til hinanden og danne venskaber.
 • Der skal være en god omgangstone blandt børnene, de skal støttes i at udvise omsorg for hinanden.
 • Børnene skal støttes i at lære at håndtere konflikter.
 • Der skal være en god omgangstone blandt de voksne, de voksne fungerer som rollemodeller for børnene.
 • Det er de voksnes ansvar, at alle børn bliver set i dagligdagen, og at de har det godt. Der skal være en særlig opmærksomhed på de stille / ”usynlige” børn.
 • De voksne skal tale ordentligt til børnene, også til dem som ind imellem er ved at drive en til vanvid.
 • De voksne skal tale ordentligt om og til forældrene.
 • Miljøet skal være inviterende, rummeligt og accepterende.

Det æstetiske miljø

 • Det er sanserne, det handler om… Mange erindringer ligger i sanserne, en særlig lugt f.eks.
 • Der skal være en god stemning, noget pænt at se på, gode lugte, god belysning, behagelig temperatur.
 • Der skal lægges vægt på legetøj af gode og lækre materialer – selv om børnene måske hellere vil have farvestrålende ting af plastic. Som måske endda kan sige lyde.
 • Der skal være rent og nymalet, tingene skal være hele og ikke gået i stykker.
 • Legetøjet skal anbringes, så det virker inviterende.
 • Børn kan lide og er opmærksomme på forandringer – en lyskæde i en gren, duge på bordene, en skiftende kunstudstilling
 • Børnene skal have mulighed for at forbruge kultur, og de skal have mulighed for og støttes i at udvikle og bidrage med deres egen kultur.
 • Børnene skal tilbydes gode materialer, så de kan lave noget, som de selv synes er pænt.
 • Måltidet er også en æstetisk oplevelse.
 • Der skal være mulighed for, at også børn med en anden etnisk eller kulturel baggrund end dansk skal kunne finde genkendelse i indretning og / eller udsmykning. 

Vi har gennemgået ovenstående og mener at vores vuggestuen lever op til de krav der stilles.

Del siden