PERSONALESAMARBEJDE

I vuggestuen Haletudsen vægter vi vores arbejdsklima meget højt. Det er af afgørende betydning for børnenes udvikling og trivsel, at de voksne, der er i deres liv – hjemme såvel som i vuggestuen – er glade for hinanden, snakker sammen på en rar måde og udstråler glæde ved samværet med børnene. Vi arbejder løbende med samarbejde og kommunikation, bl.a. på vores pædagogiske dage og personalemøder, da vi mener, en åben samarbejdskultur er vigtig for såvel personalets som børnenes trivsel. Omgangstonen er varm og humoristisk i personalegruppen. Vi bruger ikke ironi eller sarkasme i alvorlige samtaler eller til at dække over usagte ting. Vi går ind for, at man kan lette sit hjerte til en kollega, blot er den enkelte ansvarlig for selv at bringe eventuel kritik videre til rette sted, vi snakker ikke bag hinandens ryg. Vi er opmærksomme på tendenser til sladder og tager straks fat på problemet, hvis det opstår. Det er ledelsens ansvar at tage fat på de samarbejdsproblemer, der ikke umiddelbart kan løses af de implicerede selv. Men det er altid den enkeltes eget ansvar at være en god kollega og tage ansvaret for sin egen andel i en evt. konflikt. Vi tilstræber at fordele og ulemper fordeles rimeligt og at ingen har privilegier. Vi kræver stor ansvarlighed fra samtlige faggrupper indenfor deres respektive ansvarsområde.

Vuggestuen har p.t. 4 pædagoger 6 pædagogiske assistenter og 1 medhjælper ansat i den pædagogiske faggruppe og en køkkenmedarbejder, en rengøringsassistent og en gårdmand i den praktiske faggruppe samt 3 ungarbejdere. Vi er en personalegruppe med 16 ansatte, som har meget forskellig baggrund og erfaring og respekterer hinandens forskellige personlighed og kompetencer. Vi prøver at bruge de indbyrdes forskelligheder som en styrke, og ikke at se det som en begrænsning. 

HALETUDSEN SKAL VÆRE EN GOD ARBEJDSPLADS I UDVIKLING. 

Den vigtigste forudsætning, for at Haletudsen kan være en god vuggestue for jeres børn, er at den har en levende, veluddannet og engageret personalegruppe. Derfor skal vuggestuen være en arbejdsplads, hvor personalet har mulighed for at udvikle sig arbejdsmæssigt – både som gruppe og personligt. Personalet skal kunne bruge og berige hinanden i arbejdet, til glæde for sig selv og børnene. Det skal have høj prioritet, at give personalet mulighed for at uddanne sig enkeltvis eller som gruppe i forhold til de fælles udviklingsmål, der opstilles for vuggestuen. Samtidig skal personalegruppen sikres de bedst mulige rammer for diskussion og planlægning af den pædagogiske hverdag og udviklingen i vuggestuen. For at opnå den udvikling bestræber vi os på at komme på relevante kurser, temadage og få undervisere i bl.a.  personaleudvikling, ergonomi og rytmik. Da økonomien er knap holder vi oftest kurser for det samlede personale. (Vores pædagogiske dage). Oftest sørger vi selv for at forberede de relevante oplæg.

 

Del siden