LÆREPLAN

 VUGGESTUENS BØRNEGRUPPE

Består af 33 børn i alderen ca. 6 måneder til 3 år. 

 VORES DEFINITON AF BEGREBET LÆRING

”Barnet lærer, når det udvikler sig og udvikler sig, når det lærer"

Vi ser begrebet læring som et synonym for socialisering, som knytter sig til barnets refleksion, handlinger og identitet. Det vil sige, at barnet lærer at forstå sin omverden, lærer at kunne handle og agere i denne og samtidig lærer at kunne blive sig selv. Vi vægter udviklings-perspektivet over læringsperspektivet.” 

Som i de styrkede læreplaner som trådte i kraft 1. juli 2018 ligger vi særlig vægt på legens betydning.

 OVERORDNEDE LÆRINGSMÅL.

Vores vigtigste opgave som vuggestue er at udvikle barnets sociale kompetencer: At kunne etablere relationer til andre, at kunne føle og udtrykke empati og respekt for andre, at være en del af et fællesskab og at øve sig i at kunne løse konflikter med andre børn. En anden vigtig opgave er at udvikle barnets personlige kompetencer: At føle selvværd, at kunne fastholde egne grænser, men også at turde udvide dem, at bruge og udvikle sin fantasi, at barnets følelser bliver anerkendt og dets meninger og ideer har værdi.

 BØRNEPERSPEKTIVET

Barnets følelser kan både være en drivkraft for barnets udvikling og være en blokering, som gør at barnet ikke har lyst til nye udfordringer. Vi kan anvende forskellige metoder for at rette opmærksomheden på børnenes perspektiv. F.eks. forskellige former for iagttagelser og børnenes fortælling om hverdagens hændelser brug af foto. Det vigtigste redskab for os er derfor nærværet med børnene. Metoderne kan være en hjælp til at indfange børnenes tanker og ønsker og give en forståelse af hvad børnene oplever, som interessante og spændende. Metoder, der inddrager børneperspektivet viser ikke nødvendigvis sandheden om børnenes vinkel, for det er os, der tolker det vi ser og hører.

Vi kan jo ikke interviewe børnene, men personalet er rigtig gode til at forstå og læse børnene. Det er rigtigt vigtigt for os at være i børnehøjde, det vil sige, at vi er rigtig meget på gulvet, oftest i mindre grupper.

Vi har efter vi er begyndt at arbejde med de styrkede læreplaner, set på vores indretning og arbejder bevist med at se indretningen i børneperspektiv.       Derfor har vi billeder på kasserne med legetøj, billeder og navne på børnenes pladser. Sat billeder op i de enkelte legemiljøer, så børnene ved hvad de enkelte områder indbyder til. Vi har sat billeder og legetøj endnu mere ned i børnehøjde, men da børnene er nogle pilfingre, skal der være en ballance. Vi vil helst ikke have for mange ting vi skal gå og sige nej til.

Vi skifter legemiljøer og legetøj ud hele tiden, så det er legetøj der passer til den enkelte børnegruppe. Der er selvfølgelig legetøj der altid er der, biler, bøger, dukker, køkken, lego o.s.v.

Personalet arbejder beviste med at se børneperspektivet og hvordan billeder skaber sammenhæng og forståelse for børnene. Vi er samtidig beviste om at sætte ord på det vi gør og ser, samtidig med at vi er beviste om at give børnene taletid. F.eks. arbejder vi meget bevist om de fem turtagninger.